Om iGRO

ANSVARLIG REPRESENTANT I EU

Versjon

 

Kontaktopplysninger

RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS i sin helseregion, 
meldeskjema finnes på www.legemiddelverket.no/meldeskjema eller https://www.relis.no/meldeskjema