Om iGRO

ANSVARLIG REPRESENTANT I EU

Versjon

 

Kontaktopplysninger

RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Uønskede hendelser skal rapporteres.  Rapportskjemaer og informasjon kan fås på https://www.pfizer.no/bivirkningsrapportering

Uønskede hendelser tilknyttet Pfizer-produkter bør også rapporteres til Pfizer Medical Information på 67 52 61 00.

GCMA Code: PP-GEN-NOR-0148